Typ
EAN-8, jednowymiarowy kod kreskowy typu 4W, w którym występują paski o czterech różnych szerokościach.

Kodowane znaki
Kodowane znaki: cyfry 0-9. Długość kodu: 7 cyfr.

Opis
EAN (European Article Numbering) jest europejską wersją UPC. Stosowane są te same rozmiary i podobny schemat kodowania, co kody UPC.

EAN-8 jest krótkim kodem stosowanym dla małych produktów. Składa się z 2 lub 3 cyfr przeznaczonych na kod systemu i 4 lub 5 cyfrowego kodu produktu.

Każdy kod EAN-8 jest przyznawany przez UCC. Zaletą jest to, że każda firma może uzyskać kod EAN-8, nie bacząc na swój kod poroducenta lub produktu EAN-13. Wadą jest to, że nie można przetłumaczyć kodu EAN-8 na EAN-13. Każdy taki kod musi być przechowywany w bazie osobno.

Kod EAN-8 może być uzupełniony 2 lub 5 cyframi (EAN-8 + 2, EAN-8 + 5). Dodatkowe cyfry używane są w wydawnictwach i czasopismach. Zakodowane cyfry (2 lub 5) są umieszczane po prawej stronie kodu jako mały dodatkowy kod. Każdy kraj ma swoją organizację odpowiedzialną za przyznawanie kodów producentom i utrzymuje centralną bazę danych o kodach. W Polsce jest to EAN POLSKA. System EAN jest pod kontrolą EAN International z siedzibą w Brukseli.

Zastosowanie
Stosowany jest wszędzie tam, gdzie kod EAN-13 jest za duży do umieszczenia. Stosowany jest do oznaczania artykułów sprzedawanych detalicznie w Europie i w Japonii. Kod ten może być z powodzeniem wykorzystywany również w zastosowaniach wewnątrz firm np. do znakowania pojemników, półek w magazynach, itd.